Polityka zwrotów

Produkty fizyczne

Nasze produkty fizyczne, minerały, kamienie podlegają zwrotom do 14 dni, jeśli nie zostały one zniszczone przez kupującego.

Produkty cyfrowe

Nasze produkty cyfrowe są wykonywane dla klientów przez personalizowanie, co znaczy, że nie są możliwe zwroty kosztów. W celu omówienia problemów z zamówieniami zapraszamy do kontaktu na nasz adres email.

Produkty te są produktami cyfrowymi, są one personalizowane, co znaczy, że nie obowiązują zwroty.

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014 poz 827 art. 38) produkty personalizowane nie podlegają zwrotom, gdyż ich personalizacja uniemożliwia dalszą sprzedaż.

Shopping Cart
Scroll to Top